Reklamace

Reklamační protokol

REKLAMAČNÍ ČÁST: (vyplní zákazník)                    Kontaktní osoba:

Firma/jméno a adresa kupujícího:                         Telefon/fax:

                                                                                          Mobil:

                                                                                          Email:

                                                                                          Poznámky:

 

IČ:                                                                                        

(a DIČ)          

                                                                    

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:                                     

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

 

 

Reklamované zboží:

 

 

Datum nákupu:

(Datum vystavení faktury)

 

Číslo faktury:

 

Kód zboží:

 

Podrobný popis závady: *

 

 

 

 

 

*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu, kdy se vyskytuje, v jakém zařízení a za jakých okolností se při používání vyskytuje. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení. Jako přílohu je možné přiložit i fotografie pro snadnější vyřízení reklamace.

Navrhovaný způsob vyřízení reklamace zákazníkem: Navrhovaný způsob vyřízení reklamace zaškrtněte.

1) Odstoupení od kupní smlouvy        O

2) Sleva                                                    O

3) Oprava                                                O

4) Výměna                                              O

 

 

Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek: 1. Při uplatňování záruční opravy, prosíme o přiložení k reklamačnímu protokolu kopii faktury, případně dodací list vystavený při prodeji uvedeného zboží. 2. Zboží bude předáno dodavateli k reklamačnímu řízení kompletní, prosíme o zaslání zboží pokud možno v původním obalu nebo v obalu, který bude zboží dostatečně chránit při přepravě (zákazník zodpovídá za tento obal,( náhradní obal na náklady zákazníka)).Pokud přepravní společnost dodá zásilku v poškozeném obalu nebude tato zásilka z uvedeného důvodu převzata. 3. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci! 4. Dodavatel vyřídí reklamaci v co nejkratším termínu, ale nejpozději do 30 dnů od převzetí zásilky způsobem odeslání reklamovaného zboží spotřebiteli zpět nebo bude po domluvě připraveno k odběru u dodavatele. Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí a že je vše v souvislosti se zněním jednotlivých paragrafů občanského zákoníku.

 

Datum: __________________ Podpis kupujícího: _______________________________________

 

 

 

 

SERVISNÍ ČÁST: (vyplní prodávající)

Vyjádření prodejce, technika:

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum přijetí reklamace do servisu:

 

Datum vydání reklamace ze servisu:

 

Celkem dní v servisu:

 

 

      Datum: __________________ Podpis prodejce: ______________________________________

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz